Historie

Moravské kovárny, a.s.

Jsme kovárenská společnost s již 102 letou tradicí.


  Historie ve zkratce

  1. 4. 1920

Založení firmou ZALABEK A SPOL. První výkovky: ozuby pro podkovy.

  Rok 1923

Změna majitele. Nový název společnosti - KOTVA Polak & Hopp KG. Výrobní program - podkovy, ozuby pro podkovy. Od roku 1926 rozšíření výroby o výkovky pro polní nářadí a nápravy.

  Rok 1935

Rozvoj firmy. Dovoz padacích bucharů, pružinových bucharů a výstředníkových lisů z Rakouska - tím bylo v Jihlavě odstartováno zápustkové kování. Nový výrobní program: zápustkové výkovky z oceli pro zemědělské a šicí stroje, maticové klíče a kleště.

  1939 - 1945

Období II. světové války. Zbrojní průmysl, výroba dílů pro munici, vojenská vozidla a letadla.

  Rok 1948

Znárodnění podniku a začlenění do společnosti ZBROJOVKA Brno. Výrobní program: zápustkové výkovky pro vozidla, traktory a motorky.

  Rok 1953

Nový název společnosti - MORAVSKÉ KOVÁRNY. Osamostatnění podniku pod novým názvem. Modernizace budov a strojního zařízení.

  Rok 1958

Zrušení názvu a samostatnosti. Začlenění podniku do společnosti ZBROJOVKA Vsetín.

  Rok 1961

Roční výroba 5.000 t výkovků.

  1969 - 1974

Výstavba nového závodu v Hruškových Dvorech na okraji města Jihlava. Vybudována nová komerční kovárna s vlastní nástrojárnou a novým strojním vybavením (klikové lisy, vřetenové lisy a buchary).

  Rok 1976

Nový název - KOVOLIT. Začlenění do společnosti Kovolit Modřice.

  1. 1. 1989

Opětovné získání částečné samostatnosti odtržením od Kovolitu Modřice. Přijetí někdejšího názvu MORAVSKÉ KOVÁRNY.

  1. 7. 1990

Zahájení privatizačního procesu po otevření hranic. V důsledku toho přeměna na akciovou společnost.

  1992 - dnes

Průběžné získávání akcií rakouskou rodinnou firmou PENN GmbH v rámci privatizačního procesu a procesu přechodu vlastnického práva podle § 365 zákona č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích - dnes firma PENN GmbH vlastní 100 % akcií.