Technologie tváření

Naše akciová společnost Moravské kovárny, a.s. v Jihlavě je komerční kovárna zaměřená na výrobu zápustkových výkovků z oceli tvářených za tepla.

Naše strojní zařízení umožňuje vyrábět díly o hmotnosti 0,10 - 15,00 kg, o průměru 300 mm a délce 400 mm.

Stříhací nůžky CADDY
  Nůžky CADDY

Kovárna je vybavena novou technikou:

 • Vřetenové lisy - 1.000 - 7.100 tun
 • Klikové lisy (MAXI) - 1.000 - 2.500 tun

K ohřevu materiálu se používá pouze indukční ohřev.

Naše zařízení umožňuje zpracování feritickoperlitických ocelí vytvrditelných z kovací teploty (např. 30MnVS6+P), dále zušlechtění z kovací teploty s následným popouštěním (např. 41Cr4 VS) a řízené ochlazování z teploty tváření za tepla (např. C45 BY).

Pro zajištění maximální stability výrobního procesu a tím i kvality výroby zavádí naše akciová společnost moderní prvky automatizace (roboty ABB, manipulátory) integrované do kovacích linek.

Pěchovací linka
  Nůžky CADDY

Výběr z našich používaných lisů:

Vaccari PV 300
  Vaccari PV 300
Vaccari PV 360
  Vaccari PV 360
Vaccari PV 410
  Vaccari PV 410
LMZ 1600A
  LMZ 1600A
LMZ 1600A
  LMZ 1600A
LMZ 1600A
  LMZ 1600A

Konvenční tepelné zpracování se provádí v elektrických průběžných pecích:

 • zušlechťování
 • popouštění
 • žíhání
  • normalizační žíhání
  • B.G. žíhání
  • žíhání na měkko
  • žíhání na odstranění pnutí
Jedna ze zušlechťovacích linek
  Jedna ze zušlechťovacích linek
Popouštěcí linka
  Popouštěcí linka

Odstraňování okují na našich výkovcích se provádí v pískových tryskacích zařízeních.

Tryskač PTB 500
  Tryskač PTB 500

Můžeme rovněž zajistit kalibrování, rovnání a děrování za tepla a studena.

Můžeme vám nabídnout opracování dílů.

Kvalita je u nás na prvním místě:

 • Měření pomocí 3D měřicího stroje SCAN-MAX
 • 100% kontrola trhlin
 • Kontrola tvrdosti
 • Kontrola jakosti oceli pomocí spektrální analýzy
 • Ověřování mechanických vlastností dílů ve vlastní metalografické a mechanické laboratoři
 • Naše výrobní procesy jsou statisticky řízeny metodou SPC

Příklady využívané manipulační techniky

Clark
  Clark
Linde H 30 D
  Linde H 30 D
Linde H 20 D
  Linde H 20 D
Linde H 80 D
  Linde H 80 D
Linde S 60
  Linde S 60