O firmě

Moravské kovárny, a.s.

Moravské kovárny, a.s. - Zápustkové výkovky z oceli tvářené za tepla

Přejít do videogalerie  

Naše akciová společnost Moravské kovárny, a.s. Jihlava má dlouholetou tradici. Hlavní akcionář, rodinný podnik PENN GmbH. se sídlem v Krems an der Donau v Rakousku, vlastní 100 % akcií. Firma PENN GmbH. se specializovala na třískové obrábění výkovků.

Naše výrobky jsou určeny z 95 % na export, především do zemí EU. Orientujeme se na výrobu zápustkových výkovků z oceli tvářených za tepla pro automobilový průmysl, stavební průmysl, drážní techniku, zemědělské a stavební stroje.

Náš podnik uplatňuje dlouhodobou investiční strategii, což velmi kladně ovlivňuje požadovanou úroveň kvality, zvyšování produktivity i zlepšování ochrany životního prostředí! Neustále investujeme do nových technologií.

K dosažení úrovně kvality, požadované našimi zákazníky a s důrazem na ochranu životního prostředí, je ve společnosti implementován integrovaný systém managementu splňující požadavky platných norem IATF 16949, ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001.

Plnohodnotnou součástí tohoto systému je i oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a oblast požární ochrany (PO).

K plánování a řízení výroby používáme moderní výpočetní techniku.

Naším cílem je patřit k nejlepším evropským kovárnám.