Publishing the data in accordance with Act 90/2012 Coll.

Oznámení hlavního akcionáře o uplatnění práva na dorovnání II.

  Published: 10. 2. 2021

Stáhnout dokument


Oznámení hlavního akcionáře o uplatnění práva na dorovnání

  Published: 8. 1. 2021

Stáhnout dokument


Pokyny pro výplatu protiplnění v souvislosti s přechodem vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře

  Published: 8. 12. 2020

Stáhnout dokument


Informace o rozhodnutí valné hromady ze dne 3.11.2020, notářský zápis, znalecký posudek - stanovení výše přiměřeného protiplnění v penězích

  Published: 9. 11. 2020

Stáhnout dokument


Protest akcionáře a stanovisko představenstva k protestu akcionáře

  Published: 27. 10. 2020

Stáhnout dokument


Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

  Published: 12. 10. 2020

Stáhnout dokument


Účetní závěrky, zpráva představenstva - 2019

  Published: 14. 5. 2020

Stáhnout dokument


This site uses cookies. By using this site you agree.     More information