ESF Project

We're sorry, but this section is not available in your language.

Moravské kovárny a.s. jsou příjemcem dotace č. CZ.1.01/1.1.04/60.00154 v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost / Globální grant EDUCA na projekt s názvem "Rozvoj klíčových specifických a doplňujících obecných kompetencí zaměstnanců společnosti Moravské kovárny, a.s."

Klub personalistů kraje Vysočina, o.s., jehož jsou Moravské kovárny, a.s. členem, realizuje pro zaměstnance zapojených firem projekt "Rozvoj klíčových kompetencí zaměstnanců členských podniků sdružení KPKV", reg. číslo: CZ.1.04/1.1.06/52.00045 v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

This site uses cookies. By using this site you agree.     More information